محصولات Digital gloss

گروه لوکس دیجیتال این قابلیت را دارد که به شما پیشنهادات ویژه ای پیرامون طراحی داخلی ارایه کند. همخوانی تصاویر متنوع و جذاب در کنار رنگ های یکدست دیگر گروههای آلویک این آزادی عمل را به طراح می دهد که فضایی واقع گرایانه در کنار زیبایی فرمی و بصری در طراحی عناصر مبلمان خلق کند.